Realizacje zachodniopomorskie:

Realizacje pomorskie:

 

  • Obliczenie kosztów bezpośrednich dla obiektów mostowych i tunelu pod Martwą Wisłą dla 2 odcinków "TRASY SŁOWACKIEGO  W GDAŃSKU" (2011)
  • Wykonanie harmonogramu robót dla projektu "Przebudowa dworca głównego w Gdańsku" (2016)

 


Realizacje warmińsko-mazurskie:

- przygotowanie kosztorysu ofertowego dla projektu budowy OBWODNICY SZCZUCZYNA.

Projekt składa się m.in. z 9 obiektów mostowych o różnych konstrukcjach nośnych: stalowa, sprężana oraz z belek prefabrykowanych. (2012)

Realizacje podlaskie:

Realizacje mazowieckie:

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla obiektów mostowych oraz ścian oporowych dla "OBWODNICY RADOMIA"  (2010)

- Wykonanie przedmiarów robót wraz z kosztorysem dla zadania "Budynek LEROY MERLIN w Płocku wraz z infrastrukturą" (2013)

Realizacje kujawskopomorskie

Realizacje wielkopolskie:

Realizacje lubuskie:

- obliczenia dodatkowych kosztów pośrednich odcinka S3 w trakcie budowy do złożenia roszczenia (2010)


- przygotowanie oferty do przetargu na budowę mostu granicznego przez Nysę w miejscowości Gubin (2013)

Zamawiającym była strona niemiecka, Landkreis Oder-Spree  Beeskow. Projekt w j. niemieckim.

Realizacje łódzkie:

- Przygotowanie planów finansowych dla odcinka autostrady A2   (2011)

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla robót rozbiórkowych z projektu "PRZEBUDOWA DWORCA ŁÓDŹ FABRYCZNA" (2012)

Realizacje lubelskie:

- przygotowanie kosztorysu ofertowego dla projektu budowy mostu z konstrukcją stalową przez Wisłę w miejscowości Kamień. Długość obiektu mostowego 1 026,5m. (2012)

Realizacje świętokrzyskie:

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla obiektów mostowych dla projektu "DW 786 ŁOPUSZNO"  (2011)

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla obiektów mostowych dla projektu "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową DW 764 oraz połączeniem z DW 875" w Połańcu. Most przez Wisłę o długości 955m z nasuwaną konstrukcją stalową  (2012)

Realizacje małopolskie:

- wykonanie rozbicia cen jednostkowych zgodnie z wymogami kontraktu odcinka autostrady A4 (2010)

- przygotowanie dowodów obliczeniowych do roszczeń Wykonawcy odcinka autostrady A4  (2012)

- wykonanie kosztorysu ofertowego dla zadania: "Budynek LEROY MERLIN wraz z infrastrukturą w Płocku" (2013)

- wykonanie przedmiarów i kosztorysu ofertowego dla zadania: "Budowa parkingu podziemnego dla samochodów osobowych  przy ul.Focha w Krakowie"  w założeniu: zaprojektuj i zbuduj. (2013)

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla projektu "Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej                       z ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Miasta Nowego Sącza"  (2013)

- wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego dla robót żelbetowych i wykończeniowych w budynku oraz dla robót drogowych terenu zagospodarowania z projektu "Budowa magazynu ogólnego przeznaczenia  w Kompleksie Wojskowym      w m. Rząska"  (2016)

Realizacje śląskie:

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla obiektów mostowych oraz ścian oporowych dla "OBWODNICY PSZCZYNY"  (2012)

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla obiektów mostowych oraz ścian oporowych dla "DTS   Z3 i Z4 w Zabrzu"  (2012)

- Obliczenie kosztów prac rektyfikacyjnych i remontowych różnych budynków znajdujących się na terenach szkód górniczych. Budynki różnych konstrukcji: domki jednorodzinne jak i kamienice.  (2012)

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla obiektów mostowych, ekranów i murów oporowych z projektu: "Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice w ciągu DW nr 933 jako drogi głównej południowej"  (2012)

- Obliczenie kosztów inwestorskich dla zadania: "Przebudowa ul.Załogi w Częstochowie". Zakres prac: drogowe, kanalizacyjne  (2013)

- Obliczenie kosztów dla zadania: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny". Zakres prac: wykopy ok. 10 mln m3, nasypy ok. 2 mln m3, konstrukcje inżynierskie jak mury oporowe ok. 80 000m3 betonu. (2013)

- Obliczenie kosztów inwestorskich dla zadania: "Rektyfikacja niwelety kolejowej nr 657 i 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik km 32,200 do 34,200 oraz związanego z nią wiaduktu w km 33,583 nad ul. Szopienicką" (2015)

- Obliczenie kosztów inwestorskich dla różnych rodzajów ekranów dla zadania: "Wymiana i konserwacja ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 odc. km 333+832 do km 336+052 " (2015)

Realizacje opolskie:

  • Obliczenie kosztów inwestorskich dla projektu: "Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego" (2015)

Realizacje dolnośląskie:

- obliczenie kosztów bezpośrednich dla obiektów mostowych oraz ekranów akustycznych dla "OBWODNICY BRZEGU DOLNEGO". Most przez Odrę o długości 535m o konstrukcji sprężanej, niepodwieszanej.  (2011)

- obliczenie kosztorysysu dla Inwestora dla projektu:   ?Aktualizacja projektu remontu przegubów i wymiany dylatacji mostu drogowego nad rzeką Stara Odra w ciągu ul. Kamienna Droga - droga
krajowa nr 12, kilometraż 123+732 wraz z projektem budowlanym i wykonawczym objazdu?. Zakres prac: drogowe, mostowe, organizacja ruchu  (2013)


Realizacje podkarpackie:

- Kontrola kosztów pośrednich i bezpośrednich w trakcie budowy "OBWODNICY JAROSŁAWIA" (2011)

Realizacje Baden-Wurttemberg:

Realizacje w Bawarii  (Bayern):

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla przebudowy stopnia wodnego w miejscowości Grossaiting w Niemczech  (2012)

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla budowy 3-przęsłowego przejścia nr 113a  nad drogą  leśną  w miejscowości Bamberg w Niemczech. Zaprojektowana konstrukcja to 3-przesłowa rama żelbetowa o całkowitej długości 66,25m  (2012)

Realizacje Berlin:

Realizacje Brandenburg:

Realizacje Bremen:


Realizacje Hamburg:

Realizacje w Hesji (Hessen):

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla przebudowy mostu przez rzekę Men w miejscowości Offenbach w Niemczech.  Długość nowego mostu to 233,76m jako konstrukcja stalowa. Realizacja zaplanowana jako "pod ruchem" po przełożeniu starego mostu na podpory tymczasowe.   Po wybudowaniu  nowego mostu stara konstrukcja  nośna   i podpory tymczasowe zaplanowane do rozbiórki. (2012)

Realizacje Mecklenburg-Vorpommern:

Realizacje w Dolej Saksonii (Niedersachsen):

- Obliczenie kosztów bezpośrednich dla przebudowy mostu przez rzekę Sieber w miejscowości Herzbergwraz z przebudową konstrukcji nośnej dla rurociągów technicznych   (2012)


Realizacje Nordrhein-Westfalen:

Realizacje w Nadrenii-Palatynacie (Rheinland-Pfalz):

  • Bieżące rozliczenie kosztów  budowy "Untere Lahn" 42km od Limburga do Lahnstein, w Niemczech  (2014-2015) Roboty kolejowe: urządzenia sterowania ruchem kolejowym (trasy kablowe w korytkach, przepustach pod torami i inne) wraz z wykonaniem infrastruktury 8 szt. nowych nastawni i przynależnych obiektów (parkingi, powierzchnie, ogrodzenia)

Realizacje Saarland:

Realizacje w Saksonii (Sachsen):

  • Obliczenie kosztów  bezpośrednich dla  przebudowy  mostu  przez  rzekę  Pleisse 
    w  miejscowości  Markkleeberg w Niemczech  (2012)

Realizacje Sachsen-Anhalt:

 

Realizacje Schleswig-Holstein:

Realizacje Thuringen: