O firmie

Wieloletnie   doświadczenie   zawodowe,   współpraca   z   profesjonalistami    branży   budowlanej i prawnej oraz stosowanie najnowszych oprogramowań inżynierskich pozwala z roku na rok poszerzać możliwości i zakres prac firmy BSKI.

Firma BSKI gwarantuje profesjonalne wykonanie kalkulacji, konkurencyjne ceny  oraz szybkie terminy realizacji zleceń!!!Produkty i usługi:


 • analiza dokumentacji przetargowej, na bazie której nastąpi kosztorysowanie
 • przygotowanie  kosztorysów  ofertowych i inwestorskich dla  obiektów  kubaturowych 
  i mostowych, robót drogowych o różnym stopniu skomplikowania wraz z przynależnymi kosztami pośrednimi
 • analiza kosztów R, M, S w kosztorysach ofertowych obiektów mostowych i różnych inżynierskich
 • przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla obiektów kubaturowych, mostowych oraz różnych inżynierskich oprogramowaniem takim jak: NORMA PRO, CCS Construction Software, iTwo, BRZ lub inne
 • przygotowanie harmonogramów dla planowanych projektów   liniowych i samych obiektów mostowych  lub   konstrukcji  inżynierskich  jak  np. mury oporowe oprogramowaniem takim jak: MS Project, CCS Construction Software, TILOS
 • przygotowanie danych finansowych  oraz  o zasobach R, M, S  do różnych roszczeń zgodnie z wymogami FIDIC
 • analiza optymalizacji kosztów pośrednich i bezpośrednich na budowie
 • wykonanie  kosztorysów i kalkulacji inżynierskich w oparciu o dokumentacje
  w j. niemieckim oraz w j. angielskimZlecenia mogą dotyczyć budów i projektów w całej Polsce oraz w Niemczech.